Александр Солодуха! Прошу любить и жаловаться

Рубероид:

Диски Александра Солодухи (АС) не тонут в воде.

Голову АС экстрасенсы используют вместо магического шара.

За свою улыбку АС получил прозвище Монолиз.

В классе, где учился АС, из-за жалоб родителей специально отменили урок пения.

АС пробовался на главную роль в фильм «Пираньи-3D», но не прошёл кастинг, т.к. по сюжету рыбы в фильме не поют.

Новый костюм для Деда Мороза

Рубероид: ,

Национальная культура сейчас, на изломе веков и тысячелетий, приобретает все большую политическую силу и значение как надежный гарант сохранения идентичности и самобытности народа, ценнейшее конкурентное преимущество в условиях глобализации.

Новы касцюм для Дзеда Мароза

Рубероид:

Нацыянальная культура цяпер, на заломе стагоддзяў і тысячагоддзяў, набывае ўсё большую палітычную сілу і значэнне як надзейны гарант захавання ідэнтычнасці і самабытнасці народа, найкаштоўная канкурэнтная перавага ва ўмовах глабалізацыі.

Беларускі АМАП будзе адпужваць акул на курорце ў Шарм-эль-Шэйху

Рубероид:

Спалохаліся? Будзеце ведаць, як мне пратухлы Вiскас у ежу падсыпаць!

Інфармацыя пра ўсталёўку электрамагнітных шчытоў для адпужвання егіпецкіх акул, якая нядаўна з’явілася ў СМІ, на паверку аказалася чарговым глупствам. Ніякага абсталявання пад вадой усталявана не будзе (каб нікога токам не стукнула). Але егіпецкім турыстам няма чаго баяцца. Бо для іх абароны будуць прыцягнуты значна больш сур’ёзныя сілы.

Белорусский ОМОН будет отпугивать акул на курорте в Шарм-эль-Шейхе

Рубероид: ,

Испугались? Будете знать, как мне просроченный ВИСКАС в еду подсыпать!

Информация об установке электромагнитных щитов для отпугивания египетских акул, недавно появившаяся в СМИ, на поверку оказалась очередной уткой. Никакого оборудования под водой установлено не будет (чтобы никого током не ударило). Но египетским туристам нечего бояться. Ведь для их защиты будут привлечены гораздо более серьёзные силы.

Узброены АТРАД ПЕНСІЯНЕРАЎ жорстка збіў міліцыянера

Рубероид:

Каму пагадаць?

У пацярпелага на назе сіняк, зламана рука і падрапаны лоб.

Па атрыманых дадзеных гэтыя пенсіянеры могуць апынуцца грузінскімі наймітамі, пра якіх неаднаразова згадвалася ў СМІ. Менавіта яны маюць дачыненне да маскоўскіх акцый пратэсту і ўчорашнiх беспарадкаў у цэнтры Мiнска.

Вооружённый ОТРЯД ПЕНСИОНЕРОВ жестоко избил милиционера

Рубероид:

Кому погадать?

У пострадавшего на ноге синяк, сломана рука и поцарапан лоб.

По полученным данным эти пенсионеры могут оказаться грузинскими наёмниками, о которых неоднократно упоминалось в СМИ. Именно они причастны к московским акциям протеста и вчерашним беспорядкам в центре Минска.

Дзед Мароз і Снягурка рыхтуюць ПРАВАКАЦЫЮ ў навагоднюю ноч

Рубероид:

Які несанкцыянiраваны мітынг? Ты пра што, начальнік?

З такой заявай сёння выступіў прадстаўнік цёмных сіл, спадар Марфей:

— Цяпер ужо вядома, што яны не збіраюцца праводзіць гэта мерапрыемства мірна, — расказаў намеснік Цёмнага Лорда па ідэалогіі. — Ужо рыхтуюцца групы гномаў і тралей, ужо закупляюцца цёплыя рэчы, піратэхнічныя і нават выбуховыя рэчывы. Таму Дзед Мароз і Снягурка адназначна накіроўваюць снегавікоў, накіроўваюць сваіх памочнікаў (зайчыкаў і вавёрачак) на правакацыі, на стварэнне выдатнага «малюначка» для заходняга тэлебачання, каб потым сказаць: вось, бачыце, якая яна Баба Яга — злая, як яна жорстка забыходзіцца з дзеткамі.

Дед Мороз и Снегурочка готовят ПРОВОКАЦИЮ в новогоднюю ночь

Рубероид: ,

Какой несанкционированный митинг? Ты о чём, начальник?

С таким заявлением сегодня выступил Морфей, представитель тёмных сил:

— Сейчас уже известно, что они не собираются мирным образом проводить это мероприятие, — рассказал заместитель Тёмного Лорда по идеологии.

— Уже готовятся группы гномов и троллей, уже закупаются теплые вещи, пиротехнические и даже взрывчатые вещества. Поэтому Дед Мороз и Снегурочка однозначно нацеливают снеговиков, нацеливают своих помощников (зайчиков и белочек) на провокации, на создание прекрасной «картинки» для западного телевидения, чтобы потом сказать: вот, видите, какая она Баба Яга — злая, как она жестоко обращается с детишками

Стварэнне бязвізавай 50-кіламятровай прымежнай зоны з Венесуэлай, М’янмай і Паўночнай Карэяй

Рубероид:

Каб паказаць сусветнай супольнасці, што Беларусь сапраўды адкрыта для сяброўскіх адносін з дзяржавамі ўсяго свету, у хуткім часе адбудзецца падпісанне цэлага шэрагу разнастайных дакументаў. І першымі з іх стануць дамовы пра стварэнне бязвізавай 50-кіламятровай прымежнай зоны з Венесуэлай, М’янмай і Паўночнай Карэяй.

1 2 3 4 5 6 16

н
а
в
е
р
х